KLAGOMÅL

KLAGOMÅL


Utmärkt service är av största vikt i allt vi gör inom Mats Meier. Om du mot förmodan skulle ha ett klagomål på en produkt eller vår service kommer vi att göra allt vi kan för att lösa det. Vi ber dig att rapportera ditt klagomål till oss så snart som möjligt.
Du kan göra detta genom att kontakta oss via e-post. Beskriv ditt klagomål så tydligt som möjligt och ange i förekommande fall ordernummer, artikelnummer och inköpsdatum.

Klagomålshantering

Har du skickat in ett klagomål? Inom 7 arbetsdagar kommer du att få ett konkret svar från oss om hur vi hanterar ditt klagomål.
Kommittéer för tvister

Kommittén för tvister


Är du inte nöjd med hanteringen av ditt klagomål? Du kan skicka det till De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).

Europeisk ODR-plattform

En annan möjlighet är att lämna in ditt klagomål till tvistlösningsnämnden via den europeiska ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).